Chính sách bảo hành sản phẩm
Khi tiến hành giao dịch khách hàng cần tìm hiểu về chính sách bảo hành hàng hóa
của nhà bán cho sản phẩm mà mình dự định mua (nếu có). Hangtindung.com sẽ yêu cầu nhà
bán niêm yết thông tin bảo hành cho từng sản phẩm (nếu có) trong mục mô tả thông tin chi
tiết sản phẩm.
Ngoài ra thông tin bảo hành (nếu có) sẽ được ghi trong phiếu/tem/ mã bảo hành kèm
theo sản phẩm hoặc sản phẩm bảo hành điện tử thông qua số điện thoại, nếu khách hàng có
nhu cầu bảo hành sản phẩm vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà bán hoặc các trung tâm bảo
hành sản phẩm có trên phiếu bảo hành.
Nhà bán/ Nhà cung cấp cùng với các trung tâm bảo hành sản phẩm của mình có
trách nhiệm tiếp nhận bảo hành sản phẩm dịch vụ cho khách hàng như trong cam kết bảo
hành sản phẩm. Mọi thông tin của nhà bán/nhà cung cấp được ghi trên phiếu biên nhận giao
hàng/hóa đơn được đính kèm trong thùng hàng.
Hangtindung.com không phải là bên cung cấp/ phân phối sản phẩm nên sẽ không
chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành bất kỳ sản phẩm nào. Hangtindung.com chỉ hỗ
trợ trong khả năng cho phép để sản phẩm của khách hàng được bảo hành theo chế độ của
nhà bán. Vì thế Hangtindung.com khuyến cáo khách hàng cần kiểm tra các chính sách bảo
hành, bảo trì đối với hàng hóa có dự định mua trước khi đặt hàng.
Nếu khách hàng gặp khó khăn trong vấn đề liên hệ trung tâm bảo hành, hoặc liên hệ
với nhà bán/ nhà cung cấp để yêu cầu hỗ trợ bảo hành có thể gửi khiếu nại vào hòm mail
info@hangtindung.com hoặc liên hệ hotline 024 22841333 gặp bộ phận Chăm sóc khách
hàng của Hangtindung.com
để được hỗ trợ thông tin. Khách hàng có quyền khiếu nại, khiếu
kiện nhà bán trong trường hợp nhà bán từ chối bảo hành bảo trì sản phẩm khi đang còn
trong thời hạn bảo hành bảo trì ghi trên giấy bảo hành. Hangtindung.com sẽ xác thực lại
thông tin phản ánh của khách hàng và yêu cầu nhà bán làm rõ, nếu đúng thực lỗi thuộc về
nhà cung cấp Hangtindung.com sẽ yêu cầu nhà bán thực hiện nghĩa vụ đã cam kết cho
khách hàng qua sàn Hangtindung.com, nếu nhà bán tái phạm nhiều lần Hangtindung.com sẽ
chấm dứt hợp tác kinh doanh với chủ gian hàng đó nhằm đảm bảo uy tín cho sàn và quyền
lợi của người tiêu dùng về sau.