Khách hàng (Người mua): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu
thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng bán trên Sàn TMĐT Hangtindung.com. Khách
hàng có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký để sử dụng dịch vụ.
- Thành viên: là bao gồm cả nhà bán và khách hàng.
+ Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT hangtindung.com là thương nhân, tổ
chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website.
+ Thành viên đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban
quản lý sàn TMĐT Hangtindung.com chính thức công nhận và được phép sử dụng cho sàn
TMĐT Hangtindung.com.
Khi bạn đăng ký là thành viên của Hangtindung.com, thành viên hiểu rằng:
+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
+ Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn, đúng cam kết
của thương nhân hợp pháp đã công bố trên sàn.
- Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam.
Thành viên khi tham gia vào Sàn TMĐT Hangtindung.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm
pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng
những nội dung trong Quy chế của Sàn TMĐT Hangtindung.com.