- Bên sử dụng dịch vụ (Nhà bán, đối tác): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu
cầu sử dụng dịch vụ của Hangtindung.com bao gồm: tạo lập gian hàng, đăng tin rao mua
bán/giới thiệu sản phẩm, giới thiệu về công ty, thực hiện các khuyến mại hàng hóa cùng các
dịch vụ khác kèm theo.
- - Thành viên: là bao gồm cả nhà bán và khách hàng.
- + Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT hangtindung.com là thương nhân, tổ chức,
cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website.
- + Thành viên đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý
sàn TMĐT Hangtindung.com chính thức công nhận và được phép sử dụng cho sàn TMĐT
Hangtindung.com.
- Khi bạn đăng ký là thành viên của Hangtindung.com, thành viên hiểu rằng:
- + Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
- + Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn, đúng cam kết của
thương nhân hợp pháp đã công bố trên sàn.
- - Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên
khi tham gia vào Sàn TMĐT Hangtindung.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của
mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung
trong Quy chế của Sàn TMĐT Hangtindung.com.