1. QUY ĐỊNH CÁC MỨC VI PHẠM VÀ CHẾ TÀI CHUNG

Người bán vi phạm một trong các quy định của Hangtindung.com  sẽ bị xử lý theo Mức 1. Tuy nhiên, nếu xét thấy Người bán có dấu hiệu tái vi phạm, vi phạm mang tính hệ thống hoặc vi phạm lần đầu nhưng mang tính nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo Mức 2

STT

Nội dung vi phạm

Hình Thức Xử Lý

Mức 1

Mức 2

1

Vi phạm một trong các quy định mở Shop

Hạ shop

Hủy shop

2

Vi phạm một trong các quy định đăng sản phẩm

Xóa sản phẩm

Hủy shop

3

Vi phạm một trong các quy định đăng khuyến mãi

Xóa khuyến mãi

Hủy shop

4

Vi phạm một trong các quy định đăng tin

Xóa tin

Xóa tài khoản

5

Vi phạm một trong các quy định xử lý đơn hàng và vận chuyển

Trừ điểm uy tín hoặc Email nhắc nhở

Hủy shop

6

Không hợp tác với Hangtindung.vn để giải quyết khiếu nại

Email nhắc nhở

Hủy shop

7

Shop sử dụng 1 hoặc nhiều tài khoản nhằm mục đích phá hoại việc mua bán của Shop khác

Nhắc nhở

Hủy shop

8

Điểm uy tín của Shop âm (-)

(-)>= 8 và (-)< 10: Email nhắc nhở

(-)>=10: Hủy Shop

9

Shop gian lận điểm uy tín

Xóa điểm & Hạ Shop

Hủy shop

 

Chú thích:

Hạ Shop là hình thức Shop bị tạm khóa, không thể giao dịch và không hiển thị trên Hangtindung.com trong thời gian xử lý vi phạm.

Hủy Shop là hình thức Shop bị khóa vĩnh viễn, không thể khôi phục hoạt động trên Hangtindung.com

2. QUY ĐỊNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG VÀ KHIẾU NẠI

 

Mục vi phạm

Các mức vi phạm

Hình thức xử lý

Hủy đơn hàng

Không xác nhận đơn hàng

Trừ 2 điểm uy tín/ đơn hàng

Hủy sau khi hoãn đơn hàng
Hủy do lấy hàng không thành công

Trừ 1 điểm uy tín/ đơn hàng

Các trường hợp hủy còn lại

Trừ 0.5 điểm uy tín/ đơn hàng đối với phần vượt quá tỷ lệ 5% cho phép

Khiếu nại

Khiếu nại được Hangtindung.com phán quyết là lỗi của Shop

Trừ 5 điểm uy tín/ khiếu nại